Eigen Vakschool

Wat

Eigen Vakschool

Schilderen is een vak dat je pas echt leert door DOEN. Kijken, leren en in de praktijk werken onder begeleiding van goed opgeleide vakmensen. Echte vaklieden zijn schaars en het onderwijssysteem in ons land speelt daar niet echt op in. Voor Koster Totaalonderhoud was dit de primaire reden om enkele decennia terug een eigen ‘kweekvijver’ te starten, waar jonge mensen de kans krijgen om echt een vak te leren. Van oudsher besteden wij veel aandacht aan opleiding en scholing.

Als één van de weinige schildersbedrijven in het land beschikken wij over een eigen intern opleidingscentrum. Hiermee leiden we VMBO-ers op tot vakschilders. Intern verzorgen wij de praktijktraining, de theoretische begeleiding van de leerlingen neemt het ROC voor haar rekening.

Hier kun je je inschrijven voor de vakschool of meer informatie opvragen.

Type zoekwoord ...