Gebouw met bijzondere geschiedenis: Huis van Justinus

justinus-van-naussau-huis-breda-kasteelplein

Wereldberoemd in Breda: het grote huis van Justinus van Nassau op de hoek van het Kasteelplein en de Cingelstraat. Een schitterend gebouw dat wij dit jaar weer mogen schilderen. Een gouverneurshuis met een rijke geschiedenis.

Dit is het huis van Justinus van Nassau. Maar wie is die Justinus nou? In 1559 is hij geboren als bastaardzoon van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, en de Bredase Eva Elincx, de dochter van de burgemeester van Breda. In die tijd was het in adellijke families helemaal niet zo’n probleem om onwettige kinderen te hebben en Justinus werd allesbehalve buiten de familie gesloten.

2048 1536 Koster Totaalonderhoud
Type zoekwoord ...