VVE onderhoudsplan

Wat

VVE onderhoudsplan

Ons VVE onderhoudsplan start met een intakegesprek waarbij we kennismaken en onze aanpak van Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) toelichten. Uit de intake volgt het gewenste kwaliteitsniveau later uitgewerkt in een visueel kwaliteitshandboek met technische KPI’s. Hierna volgt een inventarisatie c.q. conditie-opname dat een goed beeld schetst van de huidige staat van het complex.

Aansluitend brengen we de risico’s in kaart waar de VVE rekening mee kan houden. Vervolgens stellen we een MJOP vast. Dit plan geeft de VVE een zuiver beeld en zekerheid over zowel de conditie als de onderhoudskosten van het complex, waarbij wij als aannemer garanties afgeven over de kwaliteit en conditie van het complex over de gewenste termijn.

Energetische verduurzamings-maatregelen

Indien gewenst kunnen we met onze partner Caspar de Haan onderhoud & renovatie tevens de logische energetische verduurzamingsmaatregelen doorrekenen en ook meenemen in de onderhoudsplanning.

Type zoekwoord ...