Wat
Planmatig onderhoud
Wat
Planmatig onderhoud

Met integraal vastgoedonderhoud bedoelen we onderhoudswerk-zaamheden aan de complete buitenschil van een bestaand complex, waarbij meerdere disciplines samenkomen. Hierbij valt te denken aan onderhoudsschilderwerk, houtsanering, voegwerk, herstel van dakgoten en ook het behandelen van balkonhekwerken. Deze onderhoudswerkzaam-heden worden door Koster Totaalonderhoud in 1 fase gerealiseerd. Hiervoor hebben we systemen ontwikkeld om onderhoud en renovatie te ontwerpen, te realiseren en te beheren met garantie op rendement, kwaliteit en hoge klanttevredenheid.

Dit doen wij voor enkel alleen schilderwerk t/m complete schilrenovatie. Voor disciplines die niet binnen de organisatie vallen, worden onze vaste partners ingeschakeld. Resultaatgericht samenwerken speelt hierbij een belangrijke rol. Diverse projecten en samenwerkingsverbanden hebben bewezen dat we met deze aanpak een forse besparing kunnen realiseren, met garantie op kwaliteit, bewonerstevredenheid en budgetzekerheid. Lean & mean! Wij blijven het aanspreekpunt en organiseren altijd het totaalonderhoud.

Bewonerscontact

Koster heeft uiteraard veel ervaring met bewonerscontact en investeert hier doorlopend in om mensen optimaal te informeren vóór aanvang, gedurende de renovatie en ook in de afrondende fase. Bewoners serieus nemen en op de hoogte houden over wat er speelt, zorgt voor medewerking en rust in de wijk. Dit is het fundament voor een goed lopend project!

Communicatie

Bewoners en gebruikers van vastgoed, daar doen we het allemaal voor! Renovatie en onderhoud worden door bewoners vaak geassocieerd met hinder en overlast. Het is van belang om deze onrust zo goed mogelijk weg te nemen. Hiervoor moet je in gesprek. In de huid kruipen van de bewoner is de basis van een geslaagd project.  Afhankelijk van de huurdersgroep (senioren, studenten, verschillende nationaliteiten etc…), het renovatieverleden in de wijk en de wensen van de opdrachtgever, stemmen wij onze communicatie strategie af. Kiezen we voor de strategie luisteren, overleggen, presenteren of overtuigen. Het is nooit standaard.