Onderhoud aan Rijksmonument de Geertruidskerk

Onderhoud aan Rijksmonument de Geertruidskerk

Wij zijn er erg trots op dat we in ons werkgebied sinds jaar en dag werken aan veel monumenten waaronder molens, kerken, kloosters, woonhuizen en boerderijen. Beheer en onderhoud aan monumenten vergt naast vakmanschap vooral kennis van materialen en documentatie hiervan. Welke materiaalsamenstellingen, verftypen, houtsoorten etc. zijn er gebruikt bij de bouw of restauratie? Met de juiste informatie kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat een dampdoorlatende verf of pleister wordt overgeschilderd met een afsluitende verf. Niet alleen hebben we te maken met oude bouwtechnieken en monumentale elementen, zeker mag niet zomaar iets worden vervangen of veranderd, omdat anders de monumentale waarde van het pand verloren gaat en er ernstige schade kan worden toegebracht.

Regelmatig onderhoud aan monumenten voorkomt vaak grootschalige restauratietrajecten. Liefst maken wij een onderhoudsplan waarin we het onderhoud voor de komende jaren vastleggen en vooral ook wat er moet gebeuren bij calamiteiten. Ons werk hierbij gaat om conserveren en repareren. Bij conserveren worden werkzaamheden uitgevoerd met als doel om verval te stoppen of dreigende aantasting te voorkomen. Repareren gaat een stap verder dan conserveren. Het gaat om herstelwerkzaamheden bij beschadigde onderdelen waarbij niet meer materiaal wordt vervangen, veranderd of toegevoegd dan noodzakelijk is.

Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg uit Breda neemt ons al ruim 15 jaar in de arm voor het schilderwerk en onderhoud ‘glas in lood’ ramen aan de monumentale Geertruidskerk in Geertruidenberg. De oorsprong van de Hervormde kerk van Geertruidenberg gaat terug tot de 11e eeuw. In 1310 werd de kerk op verzoek van de abdis van Thorn door Theobald, prins-bisschop van Luik, tot kapittelkerk verheven. Vanaf 1593 werd de kerk definitief Hervormd, later Protestantse Kerk in Nederland.

Dit Rijksmonument verkeert in perfecte staat en samen met onze opdrachtgever hebben we de taak om dit zorgvuldig te onderhouden. Jaarlijks zijn we bezig met allerlei opvolgende onderhoudsklussen. Zo hebben we vorig jaar met hoogwerkers alle daklijsten onderhouden. Dit jaar zijn we met name bezig geweest aan de binnenmuren die compleet wit geschilderd zijn en veel last hebben van optrekkend vocht. We werken hiervoor met zeer speciale verf op natuurlijke basis.

2013 1342 Koster Totaalonderhoud
Type zoekwoord ...