Nieuwe klant VvE Ypenhof Rotterdam

Nieuwe klant VvE Ypenhof Rotterdam

Onlangs hebben we met de Vereniging van Eigenaren (VvE) van complex Ypenhof in Rotterdam een 30 jarig onderhoudscontract getekend. Met een inventarisatie en conditie-opname hebben we de huidige staat van het complex in kaart gebracht. De prestatieafspraken over planmatig onderhoud, ondergronden & afwerkingssystemen zijn vastgelegd in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit geeft de VVE zekerheid over zowel de conditie als de onderhoudskosten van het complex.

Op verzoek hebben we een proef uitgevoerd aan één woning met de voorgestelde kwaliteit van materialen en verdere uitgangspunten zoals overeengekomen. Hiermee hebben we de opdrachtgever inmiddels overtuigd van onze voorgestelde kwaliteit. In het MJOP geven wij als aannemer garanties af over de kwaliteit en conditie van het complex over de afgesproken termijn van 30 jaar. Vanaf nu gaan we aan de slag met het complete buitenschilderwerk van de 38 appartementen.

Nieuwe klant VvE Ypenhof Rotterdam
Nieuwe klant VvE Ypenhof Rotterdam
1675 1117 Koster Totaalonderhoud
Type zoekwoord ...