Onderhoud voor de Zusters in Dongen

Onderhoud voor de Zusters in Dongen

Al sinds jaar en dag werkt Koster Totaalonderhoud voor de Zusters Franciscanessen in Dongen. Hier onderhouden we naast de monumentale kapel ook het klooster, zowel van binnen als van buiten. Naast de normale onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk en houtrotherstel, hebben we onlangs op verschillende plaatsen in het klooster brandvertragende beglazing geplaatst.

Natuurlijk hebben we er in de loop der jaren ook verschillende restauratie werkzaamheden verricht. Mooi om te zien dat we de kennis en het vakmanschap in huis hebben om ook dit soort werkzaamheden prima uit te kunnen voeren. Uit de regelmatige inspecties door Monumentenwacht bij het klooster blijkt dat we goed scoren.

Het klooster biedt sinds enkele jaren ook plaats aan leken, mensen van buiten de kloosterorde. Voor de zorg hebben de zusters de stichting Maria-Oord in huis gehaald. Mario-oord ‘runt’ de zorg van de verpleegafdeling van het klooster, maar verleent ook thuiszorg aan de zusters die elders in het klooster wonen. Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Men streeft naar een omgeving waarbinnen het goed wonen en werken is. Vanzelfsprekend dat we als Koster ook werken voor Maria-oord als het gaat om onderhoudswerkzaamheden en schilderbeurten van de appartementen en kamers.

Onderhoud voor de Zusters in Dongen
Onderhoud voor de Zusters in Dongen
Onderhoud voor de Zusters in Dongen
2100 1400 Koster Totaalonderhoud
Type zoekwoord ...