RGS contract met Casade

RGS contract met Casade

Als Koster Totaalonderhoud verzorgen we al ruim 15 jaar het schilderwerk van een deel van het woningbezit van Casade. Onlangs tekenden we, samen met 5 andere onderhoudsbedrijven, een RGS contract met Casade voor de komende 15 jaar vanaf 2018. Hiermee voorziet Casade in het onderhoud van de buitenschil van het complete bezit. Onderhoudscycli gaan van 6 jaar naar 7 jaar. RGS is een totaal andere manier van werken dan de traditionele aanpak die gebaseerd is op aanbesteding en de laagste aanbieder. Met RGS garanderen de samenwerkende partners gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen. Met RGS heeft de opdrachtgever doorlopend een goed beeld van het totale onderhoud aan het betreffende vastgoed, de kosten en de status.

Inkoopcollectief corporaties
Casade is een wooncorporatie die werkt aan prettig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen of kwetsbare positie in de gemeente Dongen (met dorpen Dongen en ’s Gravenmoer), gemeente Waalwijk (met dorpen Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle) en gemeente Loon op Zand (met dorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel en de Moer). Casade bezit 11.000 woningen en vindt het belangrijk om die woningen aan te laten sluiten op de woonbehoeftes van de huurders. Inkoop en contractmanagement leveren een belangrijke bijdrage aan deze doelstellingen. Hiervoor ging Casade eerder al een samenwerking c.q. inkoopcollectief aan met collega-corporaties WonenBreburg, Zayaz en AlleeWonen. Het nieuwe RGS contract is een resultaat van deze samenwerking.

Aan het woord Marco van Corstanje, inkoper planmatig onderhoud bij Casade. “Dit is het eerste RGS contract op gebied van schilderwerk en planmatig onderhoud. Op andere terreinen van inkoop werken we wel al samen volgens het RGS principe met andere corporaties. Onderhoud van ons totale woningbezit (circa 11.000 woningen) zullen we gefaseerd over de komende 6 à 7 jaar verspreid verdelen over de 6 vaste partners, om uiteindelijk het grootste gedeelte van het bezit (afhankelijk van cluster strategie) in complete scenario’s vast te leggen. Eind 2017 ronden we de traditionele aanpak af met de huidige partners waarvan Koster Totaalonderhoud er een is. In 2018 gaat de nieuwe RGS samenwerking van start. Wel zijn we al begonnen met het vrijgeven en toebedelen van de eerste clusters uitvoering 2018. Als stuurgroep overleggen we regelmatig met daarin vertegenwoordigers van Casade, de 6 partners en een extern adviseur van Casade. Melwin Goedemans is vanuit het corporatie inkoopcollectief, de externe inkoopadviseur die de gezamenlijke inkoop heeft voorbereid en ook de rol zal vervullen van projectleider bij de implementatie van het RGS project. Vijftien jaar klinkt lang, maar het zijn eigenlijk maar twee schilderbeurten. Het totale woningbezit van Casade wordt in stukken opgedeeld. Elke RGS partner gaat een scenario ontwikkelen voor de clusters 2018 waarvoor hij verantwoordelijk is. Samen met de extern adviseur geven wij goedkeuring op die scenario’s. Uiteraard worden de prestaties op verschillende momenten en steekproefsgewijs getoetst. We zijn al gestart met de implementatie om ervoor te zorgen dat we de samenwerking op een manier starten die zo efficiënt mogelijk is voor alle betrokkenen. In de stuur- en projectgroep bepalen we o.a. de werkwijze (handboek) en de uitgangspunten de scenario’s. Naast de aanpak van communicatie intern en met bewoners, staan vooral centraal de KPI’s en het monitoren voortgang. Minimaal moeten we binnen de budgetten blijven maar liever willen we een verbetering van het resultaat zien. Eerst maar eens starten met de scenario’s voor 2018 en monitoren om te zien waar we samen kunnen verbeteren.”

Wilt u meer weten over onze RGS aanpak? Bel voor een vrijblijvende afspraak (tel. 0162 57 27 00 ).

1400 934 Koster Totaalonderhoud
Type zoekwoord ...